Konsten att mötas 2017-

 

Riksförbundet Sveriges Konstföreningar har beviljats 1,4 miljoner kronor av PostkodStiftelsen för projektet ”Konsten att mötas”. 20 konstföreningar från hela Sverige får under projektperioden (2017-18) möjlighet att möta och ställa ut nyanlända och utlandsfödda konstnärer.

På bilden f.v; Caroline Lund, projektledare Sveriges Konstföreningar, Antony Merjan , koordinator Konsten att delta och Kerstin Selén, nationell verksamhetsutvecklare för Kultur på studieförbundet Sensus under ett arbetsmöte på Kulturhuset inom projektet Konsten att mötas.

Sveriges Konstföreningar vill med ”Konsten att mötas” skapa nya spännande möten och kreativa samarbetsprocesser och samtidigt underlätta för nyanlända konstnärer att komma in på den svenska konstscenen. Konstföreningarna är en viktig del av civilsamhället och som många andra ideella föreningar har de en betydelsefull funktion när det gäller att skapa integration och att arbeta med att förändra normer och attityder i samhället på ett inkluderande sätt.

Genom Sveriges Konstföreningars organisation kommer de deltagande konstnärerna att få tillgång till ett landsomfattande nätverk av konstscener på lokal, regional och nationell nivå. Samtidigt som konstföreningarna får möjlighet att presentera intressanta och inspirerande konstnärskap som kan öppna upp föreningarna för nya målgrupper och konstintresserade.

”Konsten att mötas” genomförs i samverkan med, KRO/KLYS och deras pågående projekt ”Konsten att delta: bild och form” som verkar för att etablera ett nationellt nätverk och ett mentorskapsprogram för utlandsfödda kulturskapare som är boende eller vistas i Sverige, och studieförbundet Sensus.

”Konsten att mötas” startar den 20 augusti på Konstnärshuset i Stockholm. Under dagen får de deltagande konstföreningarna möjlighet att för första gången träffa konstnärerna för att kunna knyta kontakter och diskutera framtida projekt och samarbeten. Förutom olika utställningar, samtal och workshops kommer det under 2018 att arrangeras ett publikt seminarium där de olika delprojekten presenteras och diskuteras.

Pressmeddelande på: Svenska (pdf) Arabic (pdf) – English (pdf)

 

Projektet finansieras av PostkodStiftelsen:

   

Mer om Konsten att mötas:

En inspirerande dag hos Skådebanan

Skådebanan i Jönköpings län är en av tjugo konstföreningar som under 2018 deltar i projektet "Konsten att mötas". Den 21 ...
Läs Mer

Hamnar i knipa! Sahar Burhan om ”Konsten att mötas”

Sahar Burhan skriver om konstprojektet "Out With a Oooh!" på Vasaparkens förskolors konstförening som var en del i "Konsten att ...
Läs Mer

Intervju med Antony Merjan – projektkoordinator för Konsten att mötas

Under hösten har Sveriges Konstföreningar startat upp projektet Konsten att mötas där 20 utvalda konstföreningar får möjlighet att skapa projekt, ...
Läs Mer

Out with a Oooh! ett projekt i Konsten att mötas

Vasaparkens förskolors konstförening är en av 20 konstföreningar i Sverige som deltar i riksförbundet Sveriges Konstföreningars landsomfattande projekt Konsten att ...
Läs Mer

Hur kan utrikesfödda kulturskapares yrkesetablering underlättas?

Den 25:e september arrangerade KRO ett seminarium på Kulturhuset i Stockholm om hur man bättre kan ta tillvara och underlätta ...
Läs Mer

Share