Galanthusstipendiet 2020

Under vår 45:e digitala distriktsstämma delades det årliga Galanthusstipendiet ut till en ung konstnär/konstnärsstuderande. Årets stipendiat blev Malou Larsson från Örby.

Ur motiveringen:
Konstnären skapar sina varelser i lera, som vittnar om en begåvad särart i gestaltning. Med uttryck som kontrasterar mellan mörker och ljus, vackert och skevt, ger hon det groteska ett ansikte som fascinerar och alstrar nyfikenhet. Stråk av mysticism och humor förstärker Malous keramiska skulpturer och utmanar betraktarens sinnen. Ett konstnärskap som berör med finess genom form, färg, föränderlighet och fantasi i en lysande förening.

Malou Larsson fick blommor och diplom och en stipendiesumma på 5000 kr av Birgitta Westergren Lenken, ordförande i ett möte på Sockerbruket i Göteborg. Där har stipendiaten numera son ateljé.