Konstläger för ungdomar – datum är inte bestämt ännu

Förhoppningsvis kan vi genomföra ett ungdomsläger på Bräkne-Hoby folkhögskola sommaren 2022.

Datum har i skrivande stund ännu inte bestämts. Troligtvis kommer lägret att äga rum första
eller andra veckan i augusti. Kontrollera tiden på hemsidan.
Anmälan till Britt Gars Petersson britt.gars@telia.com