Onlineföreläsning om Hilma af Klint 8/11 kl. 16.00. Gratis.

Moderna Museet Stockholm visar nu Hilma af Klints mycket uppmärksammade utställning "De tio största". Under en timme får vi se verken och höra om denna unika konstnär.

Anmälan via mejl till norenanders2@gmail.com senast 6/11.