Distriktsstämma 24 mars

24 mars kommer vår årliga distriktsstämma äga rum.

Distriktsstämman kommer att hållas på Göteborgs Konstförenings lokal Kastellgatan torsdag 24 mars.
Notera datum redan nu. Inbjudan och mer information kommer längre fram.