Distriktsstämma 24 mars

24 mars kommer vår årliga distriktsstämma äga rum.

Distriktsstämman kommer att hållas på Göteborgs Konstförenings lokal Kastellgatan 9 torsdag 24 mars kl 18.00. Styrelsemedlemmar i alla våra ansluta konstföreningar inbjuds till stämman. Anmälan om medverkan görs till goteborg@sverigeskonstforeningar.nu. Sista anmälningsdag är 17 mars.