Distriktsstämma – Halland

Distriktsstämma/årsmöte 2021 för Distrikt Halland hölls digitalt via ZOOM lördagen den 27 mars 2021.

16 anslutna föreningar i Halland hade inbjudits till distriktsstämman/årsmötet, och handlingarna sändes ut i god tid. Föreningarna erbjöds ett träningstillfälle för att kunna använda ZOOM mer obehindrat vid stämman.

Styrelsen har bestått av fem ledamöter:

Ordförande Lisbeth Hedelin, ordf i Norra Hallands Konstförening, säte Kungsbacka

Vice ordförande Lena Carlbom, ordf i Mellersta Hallands Konstförening, säte Falkenberg

Sekr Ylva Berger, sekr i Hallands Konstförening, säte Halmstad

Kassör Vera Johansson, kassör i Norra Hallands Konstförening

Anita Furstberg, ordf i Varbergs Konstklubb

Revisorer har varit Jan Eriksson, Kungsbacka, och Ingemar Stridh, Falkenberg.

Valberedningen inför stämman/årsmötet 2021 bestod av Anne Lang, Mellersta Hallands Konstförening, sammankallande, Bo-Lennart Nilsson, Hallands Konstförening och Mona Hildell, Norra Hallands Konstförening.

Två nya ledamöter valdes in: Marie Bendroth Karlsson, KKV Halmstad och Susanne Westerberg, KKV Varberg.