Distriktsstämma i Halland 2023

Distrikt Halland håller distriktsstämma den 14 mars 2023 på Rian Designmuseum, Skepparesträtet 2, 31174 Falkenberg.

Årsmötestalare var Åsa Mårtensson, som berättade om verksamheten inom Konstfrämjandet – om dess utveckling i Sverige och den betydelse denna organisation fortfarande har för att främja tillgång på god konst i samhället.

Därefter följde samkväm med kaffe/te och god fika.

Årsmötesförhandlingarna följde därefter.

Till ordförande för mötet valdes Jan Olof Johansson, ordförande för Konstfrämjandeföreningen i Halland och till sekreterare Ylva Berger.

Till ordförande för Riksförbundet Sveriges Konstföreningar – Distrikt Halland omvaldes Lisbeth Hedelin, ordförande för Norra Hallands Konstförening, på ett år.

Till kassör omvaldes Vera Johansson, kassör i Norra Hallands Konstförening, på två år.

Styrelseledamöter som kvarstår till årsmötet 2023: Ylva Berger, sekreterare i Hallands Konstförening och Lena Carlbom, ordförande i Mellersta Hallands konstförening och Marie Bendroth Karlsson ordförande i KKV Halmstad.

Jan Eriksson, omvaldes som revisor 2022 och nyval skedde av Ulf Nordenman, som revisorsersättare 2022, båda från Kungsbacka

Till ledamöter i valberedningen för 2023 beslutades att utse: Anne Lang, Falkenberg, sammankallande, Bo-Lennart Nilsson, Hallands Konstförening och Mona Hildell, Norra Hallands Konstförening.