Norra Hallands Konstförenings dokumentär av NILS RAMHØJs arbete med far- och sonrelationen

Norra Hallands Konstförening arrangerade under hösten 2021 en utställning tillsammans med Nils Ramhøj som visade Fler bilder av en Far. Vernissage hölls på Galleri Hjertstedska Villan, Kungsbacka. Under 2021 spelades en dokumentär av Ramhøjs arbete in med stöd av Statens kulturråd. Del av denna mycket sevärda dokumentär kan nu ses på föreningens hemsida nhkf.se