Uppskjuten distriktsstämma

Hallands andra ordinarie distriktsstämman skulle ha skett söndag den 26 april 2020 på Hallands regionmuseum, dvs Hallands Konstmuseum, Tollsgatan 2, Halmstad. Alla medlemmar i anslutna föreningar skulle då ha varit välkomna! På grund av Coronapandemin kunde detta inte ske.

Riksförbundet Sveriges konstföreningar håller sin förbundsstämma vart annat år, nästa gång blir 2021. Var och när kommer att meddelas på denna sida, men information sänds även ut till anslutna föreningar.

Distriktet Halland får sända två ombud till förbundsstämman, antalet ombud baseras på att 15 föreningar inom distrikt Halland är medlemmar i Sveriges Konstföreningars riksförbund.