Vårsalong anordnas av Hallands Konstförening

Vårsalongen anordnad av Hallands Konstförening äger rum den 31 mars - 23 maj 2021.

Söndagen den 14 februari var sista inlämningsdag till Vårsalongen anordnad av Hallands Konstförening. 40 verk lämnades in från enbart Kungsbacka kommun, vilket var 10 fler än förra året.

Kontakt:  Epost: varsalongen@hallandskonstforening.se  Hemsida: www.hallandskonstforening.se

Se www.hallandskonstforening.se för mer information om vårsalongen.

Jurybedömning sker vecka 8. Beslut meddelas digitalt. Blir dina verk valda får du mer information av vårsalongskommittén. Verken som bedöms får inte vara äldre än än tre år och inte vara utställda tidigare.

Transportförsäkring tecknas av konstnären.

Vem kunde söka? Som behörig var sökande  födda 2003 eller tidigare, vara född, uppvuxen, mantalsskriven eller boende i i Halland, eller ha annan påtaglig anknytning till Halland.