Den framtida konsten

"Den framtida konsten: Virtuell, artificiell och förstärkt" Digital föreläsning av Mathias Jansson.

Mathias Jansson

Hur kommer nya tekniker som artificiell intelligens, virtuell verklighet och mobiltelefoner att påverka hur vi skapar, upplever och förmedlar konst i framtiden? Kan man väcka döda konstnärer till liv, kan du visa en utställning med Vermeer i ditt vardagsrum och kan artificiell intelligens skapa konst?

Digital föreläsning av Mathias Jansson, konstkritiker och informatör på Sveriges Konstföreningar. Föreläsningen sker digitalt på Zoom den 30 sept. klockan 16.00-17.00. Antal platser högst 96.

Anmäl dig till föreläsningen här.