Distriktsstämma 17 juni

Distriktsstämman hålls onsdagen den 17 juni kl 17.00 på Österängens konsthall eller för de som inte kan ta sig dit/vill stanna hemma så kan man delta genom internetverktyget Zoom. Då kommer stämman att bestå av stadgeenliga punkter och inga övriga arrangemang.