Konstperspektiv 3/2021 – Samtal om konst

Ett nytt samtal om konst utifrån innehållet i Konstperspektiv nr 3 2021.

Den här gången samtalar Ulf Lernhammar, konstnär och lärare i måleri och teckning på Örebro konstskola med Gunilla Nilsson, ordförande för Sveriges konstföreningars  Örebrodistrikt. De träffas i Ulfs ateljé i Örebro.

Se deras samtal https://youtu.be/nRiuscpG2fA

Ett spännande samtal kring ett intressant innehåll i Konstperspektiv nr 3 2021.