Lär om grafik

Föreläsningen Lär om grafik hölls den 31 mars.

Många av länets konstföreningar köper in och lottar sedan ut grafik till sina medlemmar.
Nu gör vi en utbildning för att lära om olika grafiska tekniker, gamla som nya. Vilka är de, vad heter de, vad innebär de, vilka behåller kvalité och värde och vilka förlorar detsamma?
På detta kommer vi att få svar på under kvällen. Har ni redan nu frågor så kom in med dem till oss eller lärarna innan. Se nedan.

Önskan om att lära om grafik kommer från en av föreningarna i länet. Vi tror att fler vill kunna mer och här ges möjligheten.
En förutsättning för utbildningen är att vi blir tillräckligt många. Är datum för utbildningen helt fel får vi tillsammans försöka hitta ett nytt datum.

Plats: Konstfrämjandet Bergslagen, Storgatan 29 Örebro.
För vem: För styrelseledamöter i konstförening som är medlem i SK Örebro län. Uppge vilken förening du tillhör
Kostnad: Helt gratis för deltagande styrelseledamöter.
Tag med: Papper och penna att notera med.
Lärare: Mirjam Lidén, Mirjam.L@telia.com, konstnär och grafiker samt Kerstin Wagner, kwagner@telia.com, konstnär och föreståndare för Konstfrämjandet Bergslagen.
Frågor till utbildarna: Gärna en vecka innan så vi får svar på allt.
Förtäring: Ingen kan lära något på tom mage varför vi bjuder på en matig macka.
Anordnare: Sveriges Konstföreningar.
Anmälan: till Lena Ryö, lenaryo@gmail.com senast 20 december.