Resa till Norrköping

Vi gör en resa till Norrköping den 21 maj. Norrköpings Konstmuseum anses ha den
finaste konstsamlingen utanför Stockholm. Inbjudan kommer.

En ny och privatägd konsthall har öppnat sina portar sedan vi var i staden förra gången och kanske kan vi också göra ett besök i Reijmyre på återvägen.