Stadsvandring 1: Lilla Å-promenaden, Obs Nytt datum!

Att vandra Lilla Å-promenaden längs med Lillån i Örebro ger många upplevelser längs vägen.

För snart tjugofem år sedan väckte konstnären Stefan Rydéen tanken på att skapa ett kulturellt och konstnärligt promenad- och cykelstråk i Örebro. Längs en fyra kilometer lång slinga längs med Lillån skulle Örebroarna få möta skulpturer i naturen, placerade utanför den vanliga torg- och parkmiljön. Skulpturerna skulle vara utförda av lokala konstnärer.

Promenadslingan, döpt till Lilla Å-promenaden finns kvar. Nu har du chansen att delta i höstens första stadsvandring med Stefan som guide. Han kommer säkerligen att berätta både om de skulpturer som finns längs vägen, och om de svårigheter han upplevde i arbetet med att skapa och sätta sin idé i verket.

Söndagen 13 september kl 14.00 träffas vi på Åkulleparken i Örebro. Vi börjar med ljusskulptören Ronny Anderssons ”Ljus vid liten Å” och fortsätter sedan promenaden med vår guide. 

Anmäl till Lena Ryö, e-post lenaryo@gmail.com, senast 7 september.

Stefan Rydéen och en deltagare undersöker en av skulpturerna längs vägen.