Utställning på Örsta

Visades samlingsutställningen på Galleri Örsta av Alexander Creutz i början på maj.
Samme Alexander var en av utställarna. De övriga var Mark Andersson, Emil Öhlund, Patrik Lindberg och Robert Söderqvist.