Utställning på Örsta

Visning av samlingsutställningen på Galleri Örsta av Alexander Creutz i början på maj.
Samme Alexander är en av utställarna. De övriga är Mark Andersson, Emil Öhlund, Patrik Lindberg och Robert Söderqvist.