Guidning 14 oktober – Lars Kleens ”Flod”

Lördagen den 14/10 kl. 11.00 träffas vi på Norrköpings Konstmuseum.

Vi får en spännande guidning av Lars Kleens uppmärksammade installationer ”Flod” samt den del av installationen som konstmuseet valt att särskilja med underrubriken: ”Lars Kleen och Giovanni Battista Piranesi – Flöde”. ”Flöde” är en stark dialog mellan Piranesis 1700-tal och Kleens nutid.

”Storslagen symbolik”   ”Mästerligt och mäktigt” Dagens Nyheter 3 augusti 2023

Halva entréavgiften (40 kronor).

Anmälan görs senast den 7/10 till margaretha.gustavsson@dockebo.se