Axel Ebbes konsthall, Trelleborg

LO-skolan i Helsingör blir till våren så att vi även kan se skulpturparken.