Distriktsstämma 2022

Kallelse - Sveriges konstföreningar Skånes distriktsstämma 2022

Som medlem i en av våra anslutna konstföreningar är du hjärtligt välkommen till årets distriktsstämma i Kävlinge. Efter stämman finns det möjlighet till byte av medhavda verk med andra föreningar. Därefter åker vi till Nordisk Salong, Dunkers kulturhus i Helsingborg. Besök gärna Dunkers trevliga restaurang.

Datum       söndag 27 mars 2022
Tid             kl. 10:00
Plats          Lilla Kulturhuset, Mejerigränden, Kävlinge

Program

9:30            Frukost med mingel
10:00          Distriktsstämma
ca 11:00     Byte av överblivna lotterivinster eller medlemsblad.
ca 11:30     Vi åker mot Helsingborg för att besöka Nordisk Salong.

 

Anmäl dig senast den 23 mars till skane@sverigeskonstforeningar.nu

Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 6 mars 2022.
Motioner skickas till skane@sverigeskonstforeningar.nu
Övriga dokument till stämman läggs ut på www.sverigeskonstforeningar.nu/skane/

Valberedningens förslag

 

Ordförande     Bo Polsten, Lomma

Vice ordförande     Linda Jarlskog, Dalby (ett år kvar)

Kassör     Stefan Agnani, Dalby (ett år kvar)

Sekreterare     Anja Kärhä, Kävlinge (omval på två år)

Ledamot     Ulf Söderstrand, Anderslöv (omval på två år)

Ersättare     Ingrid Adolfsson, Lund (nyval på ett år)

Ersättare     Gunnel Stres, Lund (omval på ett år)

 

Revisorer under verksamhetsåret

Ordinarie     Anna-Karin Holmgren (ett år kvar)

Ordinarie     Katarina Lans, Lund (ett år kvar)

Ersättare     vakant

 

Valnämnd under verksamhetsåret

Sammankallande     mötet föreslår

Ordinarie     mötet föreslår    

Ersättare     mötet föreslår