Inbjudan – Hilma af Klint vid Moderna museet i Malmö

Inbjudan till en guidad tur av Hilma af Klint vid Moderna museet i Malmö

Datum och tid:     onsdag 23 september 2020 kl. 17:00 eller fredag 25 september 2020 kl 10:00

Läs om Hilma af Klint: https://www.hilmaafklint.se/om-hilma-af-klint/

Läs om utställningen vid Moderna i Malmö: https://www.modernamuseet.se/malmo/sv/utstallningar/hilma-af-klint/

Som medlem i en till Sveriges Konstföreningar ansluten konstförening är du varmt välkommen att delta i en av Skånedistriktets bokade guidade visningar, onsdag 23 september eller fredag 25 september vid Moderna museet i Malmö (Ola Billgrens plats 2–4). Museet öppnar exklusivt för oss och antal deltagare är begränsat.

Då museets café har samma öppettider som museet kan ni som deltar på fredagen umgås en stund vid museets café efter visningen. På onsdagen stänger caféet kl. 17:00 så då är det inte möjligt. Vi organiserar inte någon gemensam fika pga. rådande omständigheter.

Anmälan görs senast torsdag 17 september till skane@sverigeskonstforeningar.nu

Anmälan är bindande och gäller när deltagaravgiften är inbetald på
Plusgiro: 41 59 31 – 5. Avgiften betalas varken tillbaka om du avanmäler dig eller uteblir. Glöm inte att skriva ditt namn, din medlemsförening och vilken dag du önskar delta (om båda går bra kan du skriva vilken du eventuellt föredrar).
Du får en bekräftelse på din anmälan.

Deltagaravgift: 190 kronor. I kostnaden ingår inträdet och visningen.

Väl mött
Styrelsen för Sveriges konstföreningar, Skånedistriktet