Konstföreningarnas dag 2022 – Endast 75 kr genom utvecklingsanslag

Om konstföreningarnas roll och om konstens kvalitet nu och i vår framtid

Lördag 22 oktober 2022 – Parken i Trelleborg

 

Medverkande:

Gertrud Sandqvist – Professor och rektor vid Malmö konsthögskola

Magnus Lunderquist – Ordförande i Region Skånes kulturnämnd

Mathias Jansson – Kulturskribent och företrädare för Riksförbundet Sveriges konstföreningar

Ola Lundin – Museichef vid Trelleborgs museum och Trelleborgs nya Vikingaborg

Linda Olofsson – Intendent vid Trelleborgs nya Vikingaborg

 

Plats

Parken kultur och konferenscenter. Norregatan 46-48, Trelleborg.

Datum och tid

Lördag 22 oktober 2022, kl. 9:00 – ca 16:30.

Anmälan

Anmälan till skane@sverigeskonstforeningar.nu och deltagaravgiften på 75 kronor (tidigare 275 kronor) ska vara distriktet tillhanda senast måndag 3 oktober 2022.

Plusgiro: 41 59 31 – 5.

Avgiften betalas inte tillbaka om du avanmäler dig eller uteblir. Glöm inte att skriva ditt namn och medlemsförening. Du får en bekräftelse på din anmälan.

Kostnad

75 kronor (tidigare 275). I kostnaden ingår lunch, fika och frukost.

Lunch

Uppge allergier eller om du vill ha vegetarisk mat.

 

OBS! Ta gärna med er av överblivna konstinköp för byte.

 

 

PRELIMINÄRT PROGRAM

09:00 – 09:45    Registrering, en halv fralla och kaffe.

09:45 – 10:45    Gertrud Sandqvist – Vart är konsten ”på väg”?

Gertrud Sandqvist, professor och rektor vid Malmö konsthögskola tillika Riksförbundet Sveriges konstföreningars styrelseordförande presenterar sina tankar och idéer för Riksförbundet Sveriges konstföreningars framtid och vart konsten
”är på väg”.

10:45 – 11:45    Magnus Lunderquist – Kulturen – en samhällsbyggande kraft

Kulturnämnden i Region Skånes ordförande Magnus Lunderquist har ordet.

11:45 – 12:00    Paus

12:00 – 12:45    Mathias Jansson – Vägen till modernismen och det andliga i konsten

Kulturskribent och företrädare för Riksförbundet Sveriges konstföreningar, Mathias Jansson berättar om vägen till modernismen och det andliga i konsten.

 

12:45 – 13:30    Lunch

 

13:30 – 13:50  Så arbetar vi och varför vi gör det

Lars Carmén, ordförande för Ystads konstförening, och Ulf Söderstrand, ordförande för konstföreningen Söderslätt berättar om hur de arbetar och varför.

13:50 – 14:30  Workshop – att lära känna varandra och varandras aktiviteter

Vi diskuterar sådant som hur vi ser på konstens kvalitet och hur vi möter våra medlemmars intresse/fortbildningsbehov. Vi tipsar också varande om föreläsningar/utflykter som vi har varit speciellt nöjda med.

 

14:30 – 15:30   Om Vikingaborgen i Trelleborg, Trelleborgs museum och Skateholm

Den nya museichefen vid Trelleborgs museum och Trelleborgs nya Vikingaborg, Ola Lundin,berättar tillsammans med Linda Olofsson som är intendent vid Vikingaborgen  om hur de har förändrat utställningsverksamheten.

15:30 – 16:15  Frukt, dryck och konstbyte

ca 16:15           Avslutning

 

 

Väl mött!

Styrelsen för Skånedistriktet