Årsstämma den 25 mars kl. 17

Årsstämman 2021 äger rum torsdagen den 25 mars kl. 17. Tyvärr är det inte möjligt att genomföra ett traditionellt årsmöte på grund av rådande pandemi. Det kommer därför att genomföras digitalt via Zoom. Det är distriktsstyrelsens förhoppning att den digitala stämman ska upplevas som en god ersättning. Samtliga dokument finns under "Stämmohandlingar" till höger på denna sida.

Anmälan om deltagande i stämman görs till sekreterare Birgitta Norberg Brorsson: birgitta.brorsson@mdh.se senast den 22 mars. Av anmälan ska framgå vilken konstförening du tillhör. För att förenkla processen vid exempelvis rösträkning bör endast en representant för respektive konstförening anmäla sig. Den 25 mars före lunch skickas en Zoom-länk till dem som anmält sig.

Läs igenom alla bifogade handlingar i förväg. Om du har frågor eller förslag är du välkommen att höra av dig till distriktsordförande Ann Vikström: annvikstrom54@gmail.com senast måndagen 15 mars.