Årsstämman 2022 – några nedslag

Distrikt Sörmlands årsstämma 2022 ägde rum på det nyrenoverade, vackra slottet Säfstaholm i Vingåker. Enligt slottets hemsida ägs det sedan 1968 av Vingåkers kommun. Det byggdes 1666 av Gustaf Larsson Sparre, och arkitekt var troligen Erik Dahlbergh, som var bosatt på närbelägna Skenäs. Slottet brann ner 1762 och återuppbyggdes 1815 med endast smärre förändringar.

De totalt 22 stämmodeltagarna fick inledningsvis en utmärkt guidning som gav intressanta inblickar i slottets historia. Det gavs också tillfälle att besöka utställningen av gamla skolplanscher som i minnet förflyttade oss tillbaka till exempelvis 1950-talets klassrum. Innan själva stämmoförhandlingarna tog vid bjöds deltagarna på en sen lunch.

En av punkterna på dagordningen berörde planerad verksamhet 2022. Vice ordförande i Riksförbundet Sveriges Konstföreningar Sörmland, Lars Sjögren, informerade bland annat om en bussresa i slutet av augusti till Värmland och Oslo med besök på exempelvis Lars Lerins Sandgrund, Alma Löfs museum i Ämtervik, Rackstadsmuseet, Mortensruds Kirke i en förort till Oslo och det nya Munchmuseet. Närmare information om resan kommer att skickas till medlemsföreningarna i början av april.

Även andra planer för år 2022 presenterades. För att öka det ömsesidiga utbytet mellan distriktet och medlemsföreningarna planerar distriktet att inbjuda till möten i form av fysiska träffar och digitala via Zoom där information kan ges och olika frågor diskuteras. En viktig fråga för både distrikt och medlemsföreningar är vad som kan göras för att öka antalet medlemsföreningar och engagera yngre konstintresserade. Utbildningen i grafiska trycktekniker fortsätter under våren 2022 och om behov finns antagligen även under hösten.

Som avslutning på stämman lottades en litografi ut som skapats och skänkts av konstnären och distriktsstyrelseledamoten Ria Roes Schwartz. Hon presenterade konstverket och redogjorde för dess tillblivelse. Stämmodeltagarna fick köpa lotter för 25 kr styck och hela intäkten på 2 500 kronor skänktes till de krigsdrabbade i Ukraina. Vinnare av konstverket är medlem i Vingåkerbygdens Konstförening.