Extrastämma den 6 oktober 2021

På grund av ändring av stadgarna äger en extrastämma rum den 6 oktober 2021

Vid årsstämman den 25 mars 2021 framkom att en ändring i distriktets stadgar bör ske. För att kunna göra denna ändring krävs två årsstämmor och medlemsföreningarna kallas därför till en extrastämma den 6 oktober kl. 12.30 via Zoom. 

Mer information ges i dokumenten: Kallelse till stämman, dagordning, förslag till stadgeändring och nuvarande stadgar.

Anmälan om deltagande i stämman görs till sekreterare Birgitta Norberg Brorsson senast den 30 september via mejl: birgitta.brorsson@mdh.se eller via telefon: 0730 46 25 00. Zoom-länk skickas i god tid före stämman till dem som anmält sig.

Välkommen med din anmälan!