Vad händer under 2021?

Här ges information om aktiviteter under 2021

Utbildning i grafiska trycktekniker

Förhoppningsvis blir det lite längre fram möjligt att genomföra utbildningen om grafiska trycktekniker på KKV Sörmlands tryckeriverkstad i Nyköping under ledning av Lars Åke Cronholm. Så snart vi vet mera ges information här på distriktets hemsida.

Valberedningsmöte 2 den 17 februari 2021 kl. 17–18

Styrelsen för Sveriges Konstföreningar Sörmland kallar ordförande eller en ersättare för var och en av de 19 konstföreningarna i Sörmlandsdistriktet till det andra av två valberedningsmöten.

Vid detta andra möte söker vi en ordförande som kan ta över 2021 efter nuvarande styrelseordförande Ann Vikström som avgår vid årsstämman. Det är av yttersta vikt att nomineringar finns till årsmötet i mars. Det genomförs digitalt via Zoom. Zoom-länk meddelas senare.

Anmälan till valberedningsmötet görs senast måndagen den 15 februari till sekreterare Birgitta Norberg Brorsson via mejl: birgitta.brorsson@mdh.se eller per telefon:  073 046 25 00.

Årsstämma den 25 mars kl. 17–18

Årsstämman 2021 äger rum torsdagen den 25 mars kl. 17–18. Tyvärr är det inte möjligt att genomföra ett traditionellt årsmöte på grund av rådande pandemi. Det kommer därför att genomföras via Zoom eller på annat sätt på distans. Närmare information lämnas senare.