Vad händer under 2021?

Här ges information om aktiviteter under 2021

Utbildning i grafiska trycktekniker

Förhoppningsvis blir det lite längre fram möjligt att genomföra utbildningen om grafiska trycktekniker på KKV Sörmlands tryckeriverkstad i Nyköping under ledning av Lars Åke Cronholm. Så snart vi vet mera ges information här på distriktets hemsida.

Valberedningsmöte 2 den 17 februari 2021 kl. 17–18

Styrelsen för Sveriges Konstföreningar Sörmland kallade ordförande eller en ersättare för var och en av de 19 konstföreningarna i Sörmlandsdistriktet till det andra av två valberedningsmöten.

Vid detta andra möte sökte vi en ordförande som kunde ta över 2021 efter styrelseordförande Ann Vikström som avgick vid årsstämman.  Mötet genomfördes digitalt via Zoom.

 

Årsstämma den 25 mars kl. 17–18

Årsstämman 2021 ägde rum torsdagen den 25 mars kl. 17. Tyvärr var det inte möjligt att genomföra ett traditionellt årsmöte på grund av rådande pandemi. Det genomfördes därför digitalt via Zoom. Det är distriktsstyrelsens förhoppning att den digitala stämman upplevdes som en god ersättning.