Valberedningsmöte 2 den 17 februari kl. 17–18

Styrelsen för Sveriges Konstföreningar Sörmland kallar ordförande eller en ersättare för var och en av de 19 konstföreningarna i Sörmlandsdistriktet till det andra av två valberedningsmöten.

Vid detta andra möte söker vi en ordförande som kan ta över 2021 efter nuvarande styrelseordförande Ann Vikström som avgår vid årsstämman. Det är av yttersta vikt att nomineringar finns till årsmötet i mars. Valberedningsmötet genomförs digitalt via Zoom. Zoom-länk meddelas senare.

Anmälan till valberedningsmötet görs senast måndagen den 15 februari till sekreterare Birgitta Norberg Brorsson via mejl: birgitta.brorsson@mdh.se eller per telefon:  073 046 25 00.