Välkommen till distriktet

Sveriges konstföreningar är uppdelade i 24 distrikt. Stockholms län omfattar 164 konstföreningar, där 117 st är arbetsplatsföreningar och 47 st är allmänna konstföreningar. Det innebär att vi samarbetar med ett stort antal konstintresserade medlemmar.

Distriktets uppgift är att:

  • tillvarata konstföreningarnas intressen,
  • utveckla samarbetet mellan konstföreningarna i distriktet,
  • anordna olika aktiviteter som bidrar till konstföreningarnas konstbildande verksamhet; som medlemsträffar, seminarier och kurser,
  • erbjuda utbildning för förtroendevalda i form av t.ex. föreningskunskap.

Distriktet är också länken mellan medlemmarna/konstföreningarna och Sveriges konstföreningar.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Klicka här för att anmäla dig till vårt nyhetsbrev. I det får du information om kommande aktiviteter för dig som medlem.

Konstnär: Anne-Marie Djurfors
Månadens bild: September Målningen Lövverk av konstnären Anne-Marie Djurfors. Anne-Marie Djurfors, född i Örebro, verksam i Stockholm men också under några år i Kanada. Hon har arbetat mycket med expressivt uttryck men efterhand mer abstrakt och konstruktivt. I denna abstrakta målning har konstnären låtit skymta lövverket och de fåglar som finns där.