Integration – Konst – en vandringsutställning

Sveriges konstföreningar i distrikt Västernorrland arrangerar nu sin fjärde vandringsutställning. Initiativet kom från en av styrelsens medlemmar, Jeko Hajyusuf, från Syrien men sedan många år boende och verksam i Sollefteå.

Jeko har själv via sitt konstutövande, utställningar och konstvänner kommit in i det svenska samhället snabbare än vad som annars kunnat ske. Vi har många nyanlända inom regionen. En hel del av de som anlänt under olika tidsperioder av invandring har i sitt bagage konstutbildning. Andra har sedan de kom till Sverige sökt sig till olika konstutbildningar.

I våra kommuner finns således ett antal konstnärer som genom sin konst fått en ny kontaktyta gentemot sitt nya hemland. Konsten känner som regel inga landsgränser. Den kräver inget lokalt språk för att förstås och därför kan den brygga över där språket sätter spärrar för förståelse och känslor. Projektet har samlat ett antal konstnärer som får visa sin konst, kanske också utföra den i ett publikt sammanhang runt om i regionens kommuner.

De som deltar kommer från olika världsdelar och arbetar med olika konstformer. Vi hoppas att utställningen skall bidra till att vidga vår förståelse för att likheterna är större än skillnaderna.