Medlemssida

Denna sida är bara tillgänglig för våra medlemmar.

Om du är medlem vänligen logga in nedan.


Om er förening inte är medlem kan ni ansöka om medlemskap.

Mingelträff i Norrköping

Välkomna till mingelträffar med Sveriges Konstföreningar och Sensus studieförbund!

Vi träffas för att under lättsamma former lära känna varandra och delta i några av de valbara föreläsningarna. Mingelträffarna kommer att innehålla två pass där du som deltagare väljer någon av de två parallella föreläsningarna varje gång. Riksförbundet Sveriges Konstföreningar presenterar sin verksamhet och svarar på frågor, Sensus håller i ett pass om konsten som folkbildning, ett pass handlar om föreningsutveckling och konflikthantering och varje mingel har även en lokal föreläsare. Vill din konstförening dela med sig av något gott exempel i sin verksamhet så har du möjlighet att göra det under ca fem minuter. Meddela oss i så fall i samband med din anmälan, så får ni en tid i programmet.

Fika med smörgås serveras.
Tid: 17.00 – 20.00 (alla orterna)
Var: I Sensus lokaler på respektive ort

  •  Norrköping 6 oktober
  • Kalmar 8 oktober
  • Växjö 13 oktober
  • Linköping 15 oktober
  • Jönköping 20 oktober

Anmälan görs till:
Kalmar: Tessan.nordeman@sensus.se
Linköping: Maija.lofgren@sensus.se
Jönköping: Lisbeth.Lindholm.Vahtras@sensus.se
Växjö: Charlotte.stromberg.eliasson@sensus.se
Norrköping: Maija.lofgren@sensus.se

Program:
17 – 18: Mingel med smörgås. Presentation av Sensus och Sveriges Konstföreningars nationella deltagare. Eventuella presentationer från konstföreningarna och lokala projekt/verksamheter.
18 – 18.30: Pass 1: Presentation av Sveriges konstföreningar + frågestund. Pass 2. Konsten som folkbildning
Paus
18.45 – 19.15: Pass 1: Styrelseutveckling/konflikthantering. Pass 2: Lokal extern föreläsare
19.15 – 20.00 Fortsatt mingel och avslut.

Varmt välkomna önskar Sveriges Konstföreningar i samarbete med Sensus studieförbund