Ansökan om medverkansersättning

Nu kan din konstförening ansöka om medverkansersättning till utställande konstnärer som beviljats utställningsersättning.

Riksförbundet Sveriges Konstföreningar har i år tilldelats extra pengar från Kulturrådet som ska användas till medverkansersättning.

Du kan därför söka ersättning till utställande konstnär för visnings-, föreläsnings- och konstnärssamtalsarvode.

Beviljad ersättning utbetalas direkt till konstnären.

Villkor: Beviljad utställningsersättning krävs för den konstnär som utställningen avser.

Ladda ner ansökningsblanketten i högerspalten.

Vi arrangerar ett informationsmöte den 8/3 kl 16.00 på Zoom om den nya ersättningen.

Anmäl dig till mötet här. (anmälan stängd)