Medverkansersättning till utställande konstnärer

Riksförbundet Sveriges Konstföreningar har i år, 2022, tilldelats extra pengar från Kulturrådet som ska användas till medverkansersättning. Ersättningarna ska hjälpa till med återstarten till följd av covidpandemin och öka ersättningarna till konstnärer för utfört arbete.

Din konstförening kan därmed ansöka om medverkansersättning till utställande konstnärer som beviljats utställningsersättning.

Ni kan söka ersättning till utställande konstnär för:

  • Visningsarvode
  • Föreläsningsarvode
  • Samtalsarvode med moderator
  • Workshopsarvode exklusive arbetsmaterial

Läs mer om utställnings- och medverkansersättning här.