Open call: Performance på Zoom 

Under våren 2021 bjuder vi in till ett nytt utforskande projekt som riktar sig till professionella konstnärer i hela landet som vill undersöka och utveckla möjligheterna med digital performance. 

Open Call: Performance på Zoom 

Ett projekt från riksförbundet Sveriges Konstföreningar 

Under våren 2021 bjuder vi in till ett nytt utforskande projekt som riktar sig till professionella konstnärer i hela landet som vill undersöka och utveckla möjligheterna med digital performance. 

Projektet finansieras med stöd från Kulturrådet.

Det kommer att genomföras på följande sätt: 

  1. Konstnärer ansöker genom projektets Open Call 
  2. En oberoende jury utser tio konstnärer bland inkomna ansökningar 
  3. Underperioden 19 april 1 juni tar konstnärerna fram var sitt performance 
  4. Sveriges Konstföreningar producerar en digital folder till projektet 
  5. I augusti presenteras konstnärerna på Zoom för våra 650 anslutna konstföreningar 
  6. Från den 1 september kan konstföreningarna arrangera en eller flera performance ur projektet för sin konstförening och publik 
  7. Konstnären erhåller utställningsersättning för varje genomfört performance  

Varje deltagare får:

  •  Arvode för framtagande av en performance: 12 800 kr + moms
  • Möjlighet att från september 2021 genomföra sin performance hos våra anslutna konstföreningar och för varje uppförd performance erhålla en utställningsersättning motsvarande 6 000 kr under förutsättning att de meritkrav som ställs uppfylls

Kriterium för sökande: 

Sista dagen för ansökan är den 6 april 2021, vid midnatt. Beslut tas under samma vecka av en jury. Besked lämnas den 13 april.

Ansökan på den här länken