Vävda rum – nationell AR-utställning

Riksförbundet Sveriges Konstföreningar har beviljats stöd från Postkodstiftelsen om 4,3 miljoner kronor för att genomföra projektet ”Vävda rum”. Ett landsomfattande utställningsprojekt i Augmented Reality som inte kommer att undgå någon när det blir vernissage i maj 2023.

Riksförbundet Sveriges Konstföreningar har under 50 år arbetat med konstbildning och att nå ut med den samtida konsten till en stor bred publik. Under de senaste åren har vi genom att använda nya tekniker som livesänd performance på Zoom och nätbaserade utbildningar arbetat med att vidga synen på vad konst är och kan vara och förnya konstbildningen och ta den in i framtiden. I utställningen Vävda rum knyter vi ihop trådarna och använder AR-tekniken för att förverkliga idén om att alla har rätt att uppleva spännande samtidskonst oavsett var man bor i landet.

Med projektet vill uppmärksamma konstens och speciellt konstföreningarnas betydelse för ett levande konstliv i hela Sverige. Vi bjuder därför in till en spännande konstupplevelseunder sommaren 2023 där alla är välkomna att uppleva ny spännande konst och aktivt delta i utställningen tillsammans med alla andra besökare runt om i landet.

Vi är mycket glada över det förtroende Postkodstiftelsen visat oss och våra medlemmar. Genom projektet kommer alla i hela Sverige att under nästa sommar kunna ta del av oväntade konstupplevelser i sin närmiljö. På det sättet hoppas vi kunna stärka engagemanget i det lokala konstlivet och öka kunskapen om och intresset för samtidskonsten hos en bred allmänhet. Genom att på det här viset sätta konsten i centrum hoppas vi att konstföreningarnas mångfacetterade och viktiga arbete med att visa och sprida kunskap om samtidskonsten synliggörs och stärks vilket känns mycket angeläget. Säger Greta Burman förbundschef Riksförbundet Sveriges Konstföreningar.

–  För första gången är det tekniskt möjligt att genomföra ett utställningsprojekt som visas i hela landet samtidigt. Sverige har en lång historia av storskaliga experimentella utställningsprojekt, vilket Riksförbundet Sveriges Konstföreningar har varit en del av. Därför tycker vi att det är särskilt kul att de tar initiativ till detta projekt och har bjudit in oss att utveckla tekniken. Vi tror att det är avgörande att konstnärer är med och driver den tekniska utvecklingen i samhället, för att säkerställa att fler perspektiv inkluderas än de redan förgivettagna. Säger Jakob Skote, Untold Garden.

Idag är tillgången till kultur i allmänhet och samtidskonsten i synnerhet ojämnt fördelad över landet. Nya innovativa lösningar för att öka tillgången till kultur är därför viktiga. Det är fantastiskt vad Riksförbundet Sveriges konstföreningar vill göra med att skapa en helt ny infrastruktur som kan leda till fler möten med konsten och en ökad tillgång till den. Rätt i tiden tycker vi! Säger Marie Dahllöf, generalsekreterare för Svenska Postkodstiftelsen.

Mer information om utställningen och deltagande konstnärer kommer under hösten.

Läs mer i Virveln
Visa alla
»
23/6 2022 Virveln Artiklar

Konsten att frammana en gud

Ett verk som sticker ut i årets upplaga av Documenta 15 är verket ”Atua” som är skapat med AR-teknik (Augmented...
»
3/2 2021 Virveln Artiklar

Judy Chicago Rainbow AR

Den amerikanska feministisk konstnären Judy Chicago är kanske mest känd för sitt verk "The Dinner Party" (1974-1979). Sedan 1968 har...
»
19/3 2020 Virveln Utblickar

Den osynliga konsten – följ med på en [AR]T Walk

Följ med på en stadsvandring och upptäck den osynliga konsten! Så lät det när företaget Apple bjöd in konstintresserade till...
»
19/3 2020 Virveln Artiklar

Workshop med augmented reality (AR)

Med en smartphone eller en surfplatta och några gratis appar kan konstföreningen göra en workshop och prova på den nya...