Aldis Ellersdottir Hoff hos konstföreningen Clava på Borgholm

 

Konstnären Aldis Ellersdottir Hoff besökte konstföreningen Clava på Borgholm och här är hennes beskrivning om hur workshopen genomfördes och fungerade. Aldis tillhör en av de tio konstnärer som konstföreningen kan låna utan kostnad för att genomföra en workshop eller ett konstnärligt projekt på arbetsplatsen.

Foto: Aldis Ellersdottir Hoff

REFUNCTIONING EVERYDAY LIFE

  • Introduktion
  • En kort tillbakablick i konsthistorien
  • Presentation av de olika uppdragen
  • Indelning i grupper
  • Utförande av uppdraget
  • Genomgång och diskussion

Jag börjar med en kort introduktion av mig själv samt blicka tillbaka i konsthistorien och berätta kortfattat om inspirationen till mitt eget verk.

Verket jag tänkt för er konstförening är ett spel eller en uppmaning till lek genom diverse uppdrag. Ni kommer att få uppdrag med olika långa tidsintervaller som ni genomför i grupp. Jag kommer dela upp er i grupper för de olika uppdragen som ni ska utföra.

Ett uppdrag kan gå ut på att ni skickas ut i staden, för att skriva en dikt med hjälp av de gatuskyltar ni påträffar efter en 10 minuters promenad, ett annat uppdrag kan vara att ni skickas ut och fotar de första 5 gula sakerna ni påträffar i ett avgränsat område och att ni ”dokumenterar” er vandring genom en skulptur, en berättelse, en teckning eller något annat när ni kommit tillbaks till arbetsplatsen/lokalen.

Vi kommer genomföra en serie uppdrag tillsammans i olika gruppkonstellationer och sedan diskutera och visa för varandra.

Jag ser framemot att träffa era medlemmar

Mvh

Aldís E Hoff

Workshop Borgholm, Borgholms bibliotek

 

Foto: Aldis Ellersdottir Hoff

Efter introduktion av mig själv och en kortare diskussion om samtidskonstbegreppet satte vi igång med uppdragen.

Första uppdraget deltagarna fick var att ta en 15 min promenad och fota den text deltagarna stötte på. När deltagarna var tillbaka fanns det tre alternativ:

  • Skriv en dikt av den text du hittat under din vandring
  • Beskriv din upplevelse med gester eller performance
  • Teckna en bild

De flesta av deltagarna valde att göra en dikt som de läste upp. En av deltagarna gjorde en kort performance av sin vandring.

 

Foto: Aldis Ellersdottir Hoff

Vi diskuterade den konstnärliga processen och insamlandet av material. Hur man genom insamlande av något så vitt skilt kan sätta ihop det på ett lekfullt sätt. Deltagarna pratade om hur de hade sett sin stad på ett annat sätt genom uppdraget. Hur de uppmärksammade saker som de inte sett förut.

Foto: Aldis Ellersdottir Hoff

 

Nästa uppdrag som deltagarna fick var att göra om kartan av Borgholm där de fick klippa och klistra i kartor av Borgholm och göra om staden enligt eget tycke.

Foto: Aldis Ellersdottir Hoff

 

Borgholm fick broar till Europa och det anlades en del vingårdar och fler parker. Diskussionerna under uppdraget kretsade runt demokrati och stadsplanering. Vem som bygger en stad och för vem.

Foto: Aldis Ellersdottir Hoff

 

Workshopen fungerade långt bättre än jag förväntat mig. Gruppen var nyfiken, lekfull och öppen för både uppdrag och diskussioner. Min tanke var att väva in både mina egna arbetsmetoder samt ge möjlighet att se sin egen omgivning med nya ögon. Frågor om hur vi rör oss i en stad och hur vi förhåller oss till vår egen omgivning har varit centrala men även frågan hur vi förhåller oss till samtidskonst.

Tanken är varje workshop kommer att ingå i ett växande arkiv, där allt insamlat material kommer att ingå tillsammans med varje nytt uppdrag som genomförs. Workshopdeltagare kan även bidra med egna idéer på uppdrag till arkivet.

Bästa hälsningar

Aldís E Hoff

 

Vad deltagarna tyckte:

“Vi uppskattade Aldís workshop. Aldís berättelse om hur hon arbetar som konstnär, var hon fått sin inspiration och dagens uppgift.

Aldís personliga berättelse gav oss en förståelse för hur hon jobbar och hur det kan vara att arbeta som samtida konstnär idag. Bakgrunden och inspirationen förklarade på ett pedagogiskt sätt upprinnelsen till uppgiften och arbetssättet.

Uppgiften fick oss att gå ut i vår stad och ta på oss “nya glasögon”, se och uppleva staden på nytt. För mig blev det en deja vu  som fick mig att minnas barndomens upptäcktsfärder.

Därefter bearbetade vi våra intryck, på olika sätt; dikt, performance och sång. Det var roligt och alla blev upprymda av detta, att “kunna” och dela sin upplevelse vidare. Aldís lockade fram och uppmuntrade vårt skapande på ett fint sätt. Därefter var det ett rent flöde av energi och kreativitet. Vi gjorde våra kollage om staden och lekte med tanken. Diskuterade och delade med oss.

Vi var alla lika upprymda under dagen och en tid framöver.

Vi rekommenderar alla att ta chansen att möta Aldís!

Gertrud Henricson

Share

Lämna ett svar