HBTQ-certifering av Uppsala konstmuseum

 

Under distriktsledarkonferensen den 22-23 oktober på Uppsala konstmuseum berättade Rebecka Wigh Abrahamsson intendent för pedagogik, program och utställningar om hur Uppsala konstmuseum blev det första HBTQ-certifierade museet i Sverige. Här följer en kort intervju om hur det gick till.

Kan du berätta lite om bakgrunden till att ni bestämde er att bli HBTQ-certifierade?

 

Rebecka Wigh Abrahamsson på Uppsala konstmuseum.

-Som museum vill vi att alla besökare skall hitta till oss och vi tänker mycket på hur vi skall bli mer tillgängliga för olika grupper. Ytterst handlar det om rättigheter att ta del av samhällets resurser. Hbtq-teman har återkommit i olika utställningar genom åren, och därför kändes det naturligt för oss att fördjupa oss i dessa frågor. Det fanns också en önskan från kommunen att höja kompetensen kring hbtq.

Hur går en certifiering till? Vem utfärdar den?

-Det är RFSL som utbildar och certifierar. Rent praktiskt var det en utbildning på 20 timmar utspridd på 4 tillfällen. Vi fick medel från socialstyrelsen för själva kursavgiften.

Hur märker man som besökare att Uppsala konstmuseum är ett Hbtq -certifierat museum?

-Förutom att vi har vårt diplom i hallen tänker vi på hur vår miljö är utformad. Att vi har könsneutrala toaletter. Och att vi i skrivet material och bemötande inte tänker binärt, dvs att det endast finns ”män” eller ”kvinnor”. Vi vill vara öppna för människor med olika könsidentiteter.

Har er utställningsverksamhet förändras, t ex vilka konstnärer ni visar, sedan ni blev certifierade?

-Tidigare tänkte vi mycket på att ha en balans mellan män och kvinnor och en allmän normkritik. Nu har ett queert perspektiv också blivit tydligar. Det handlar både om hur vi presenterar de konstnärer som finns i våra samlingar, men också om att lyfta fram andra berättelser utifrån ett hbtq-perspektiv.

Ni var det första museet i landet som fick en HBTQ-certifiering, men jag förmodar att man inte bara kan luta sig tillbaka utan det är ett ständigt pågående arbete. Hur ser den närmaste framtiden ut när det gäller ert arbete med dessa frågor

-I undersökningar har det kommit fram att många museer t ex ordnar queervisningar under Pride-veckor. Genom certifieringen har lovat att  vara mer långsiktiga. T ex har vi hbtq-på dagordningen i återkommande möten och arbetar kontinuerligt med att höja vår kunskap på området. Det handlar både om små detaljer i vårt tilltal, och om att presentera konstnärskap med queera perspektiv eller en queeranalys på konsthistorien och att samarbeta med hbtq-personer i projekt.

 

Liknande inlägg

Share

Lämna ett svar