Pedagogisk guidebok om rörlig bild

 

Riksutställningar har tagit fram en “Pedagogisk guidebok om rörlig bild”.  Pedagogisk guidebok är en publikation om rörliga bilder i utställningsmiljöer. Videokonst tas upp i traditionell mening, men även film, YouTube-klipp och animationer och hur dessa kan användas i en lärande museikontext. I guideboken har också Johan Sjöström skrivit om videokonstens historia vilket gör att boken passar som en introduktion till videokonsten. 

Guideboken kan laddas ner här som en PDF.

Share