Sculptural Pavilion av Local A

 

Local A. är en konstnärsduo som består av Felice Hapetzeder och Jenny Berntsson. De har medverkat i projektet Konst i Arbete och här är en ny bok,  Sculptural Pavilion, som knyter an till deras konstnärskap.

Deras utgångspunkt och frågeställningar i projektet Sculptural Pavilion är hur vi använder oss av staden, hur staden planeras och hur invånare själva känner att de är medskapare till den plats där de lever. Hur uppfyller staden de behov som finns, av trygghet och av platser för personlig utveckling?

Local A. arbetar i Skapande skola med barn från Råbyskolan som utformar arkitektoniska skulpturer som visioner för samhällsbygge. Barnen jobbar med små individuella skulpturer som sedan uppförstoras till en större skulptur för Konsthallen.

I Sculptural Pavilion ingår också ett videoverk som tillkommer på flera platser där verket produceras under året. Videon visar processen men också dramatiserade performance av deltagarna med sina skulpturer.

Utställningen är en del av Sculptural Pavilion som utförs i Bro, Korsnäståget i Vasa och Tarlabasi i Istanbul.

Share

Lämna ett svar