Kännbart – att uppleva samtidskonst med dövblindhet

 

Det hela började med en utbildning hos KRO om tillgänglighet. Konstnären Annika Ottander fick efteråt en idé om att skapa en utställning med samtidskonst för personer med dövblindhet tillsammans med Jinger Bremberg. Konstnärskollegan Po Hagström, med flera års erfarenhet av tillgänglighets arbete, anslöt längre fram och resultatet blev utställningen Kännbart.

Nadja Ekman “Sök”. Foto: Annika Ottander

Sju konstnärer bjöds in för att skapa nya konstverk, där syn och hörsel inte står i fokus utan där man istället ska kunna uppleva konsten med andra sinnen som känsel och lukt. Utställningen har sedan hösten 2015 turnerat runt på olika museer i Sverige. Under sommaren visas den på Borås konstmuseum innan den avslutas på Scenkonstmuseet i Stockholm under hösten.

Målgruppen för utställningen är visserligen personer med dövblindhet med det är också en utställning som vänder sig till alla som vill uppleva konst på ett nytt sätt.

-Besökarna kan ta på sig ögonbindel och hörselkåpor för att uppleva konsten med sina andra sinnen. Vi rekommenderar också att besökarna ledsagar varandra två och två så att konstupplevelsen blir som en upptäcktsfärd berättar Annika. Det är en form av slow art, man får ta sig tid att utforska verken, känna på verken, vibrationer och lukter. Det blir ungefär samma upplevelse som när barn nyfiket och förutsättningslöst undersöker saker. Man får klättra och känna på verken så det är en utställning som tilltalar upptäckarlusten.

Utställningen är unik. Det har inte tidigare gjorts en utställning för personer med dövblindhet i Sverige. Ofta när man talar om utställningar för människor med olika funktionshinder handlar det om att anpassa konsten och utställningen. I Kännbart har konstnären istället först få gå en två dagars utbildning sedan har personer med synnedsättning och personer med dövblindhet fungerat som bollplank till konstnärerna när de skapat verken, som är speciellt framtagna för att fungera för besökare med dövblindhet.

Utställningen har fått finansiering via Arvsfonden, men eftersom Arvsfonden endast ger pengar för 3 år kommer projektet att avslutas den 31 december i år. Trots att ett tiotal konsthallar står i kö för att visa utställningen kommer den därför inte att kunna fortsätta i nuvarande form, men Annika hoppas att någon annan fortsätter med liknade projekt i framtiden. Förutom konstnärerna har man till utställningen också knutit 17 stycken förstärkare som är personer med dövblindhet som själva arbetar med konstnärliga uttryckssätt som litteratur, teater eller konst.

För den här gruppen är det svårt att ta sig in på konstscenen eller på olika konstutbildningar och studiecirklar. Utställningen vill därför även lyfta fram den här gruppen och under den sista utställningen på Scenkonstmuseet i Stockholm kommer det att få möjlighet att ställa ut sina verk. Efteråt kommer man också att arrangera en kurs för att hjälpa deltagarna att komma vidare i hur man hitta samarbeten, söker stipendium och bidrag för att  kunna ställa ut i framtiden.

Mari Kretz La Luna. Foto: Konstnären

Museer brukar ofta ha en hel del resurser och personal som kan arbeta med tillgänglighetsfrågor, men hur är det för mindre organisationer, som till exempel en konstförening? Finns det något man som en mindre arrangör kan göra för att förbättra upplevelsen för människor med olika funktionshinder?

Enligt Annika finns det en hel del man kan göra eftersom det redan finns mycket som är gjort och det finns befintliga tekniker som man kan använda sig av från skyltar, audioguider till markeringar i golvet som leder in besökaren i utställning. Svårigheten är ofta att man inte vet vad som finns eller har kunskapen om vem man ska rådfråga. Kännbart har därför byggt upp en kunskapsbank på sin hemsida där man kan ta del av många praktiska råd och tips för den som vill göra sina utställningar mer tillgängliga för en bredare publik.

 

Om utställningen:

Konstnärer i utställningen: Julia Adzuki i samarbete med Sindri Runudde och Teresia Lindberg, Nadja Ekman i samarbete med Walter och Maj-Sofie Enqvist, Lisa Jeannin och Rolf Schuurmans, Matti Kallioinen, Mari Kretz och Maria Luostarinen. Kännbart drivs av ABF Örebro Län i samarbete med Förbundet Sveriges Dövblinda (FSDB) och Riksutställningar.

 

Hemsida: www.kannbart.nu

Share