Ifö center – kulturhus och konstförening

 

Inne på ett gammalt industriområde i Bromölla i Skåne ligger kulturhuset Ifö Center. Kulturhuset startades 2012 av två konstnärer och genom ett EU-projekt 2014 kunde projektet utvecklas. För något år sedan fick Ifö Center en konstförening som administrerar utställningsverksamheten i lokalerna. Teresa Holmberg, som var med och grundade Ifö Center, och som är en av dem som idag driver verksamheten berättat här om verksamheten.

Kan du berätta lite om bakgrunden till Ifö Center och konstföreningen?

Kim DeMåne “Abstrakt Komiks Palas” i Bromölla. – Foto: Rejophoto

-Konstföreningen är en mindre del av det större Ifö Center projektet som syftar till att öppna upp delar av anrika Iföverkens industriområde för kulturverksamhet och turism. Projektet startade 2012 på initiativ av mig och Jonathan Haner. Det utvecklades först till ett EU-projekt under Bromölla kommun, med stöd från flera olika företag och många frivilliga. I slutet av 2014 omvandlades EU-projektet till en ideell förening – Ifö Center – som förfogar över 4.500m2 på keramikfabrikens ovanvåningar.

-Ifö Center driver här en bred kulturverksamhet, med kollektivverkstäder för konstnärer, guidade visningar, kursverksamhet, konstutställningar och ett Artist-In-Residence program. Artist-In-Residence programmet har från start haft fokus på gatukonstnärer. Genom programmet växer ett utomhusgalleri i världsklass år från år fram på fabrikernas fasader. Det lockar många besökare till Bromölla. Ifö Center är också plattform för andra projekt, tex Scanisaurusprojektet som arbetar med att rädda Gunnar Nylunds paradverk – Europas största stengodsfontän med två dinosaurier i naturlig storlek. IC är en del av infrastrukturen för bildkonst och en resurs för att underlätta för småföretagare inom kultur-och turistsektorn.

-2016 gjordes en omstrukturering av administrationen bakom, och utställningsverksamheten lades över i en ny, renodlad konstförening: Ifö Center Exhibit. ICE fick bli medlem i Sveriges Konstföreningar vilket gjorde det möjligt att söka statlig utställningsersättning. Utställningsersättningen gör det lättare att engagera de yrkeskonstnärer som vi vill visa. Detta var motivationen bakom att grunda Exhibit.

Vilken inriktning har konstföreningen Ifö Center Exhibit?

-ICE bedriver en konsthallsliknande utställningsverksamhet med målsättning att visa olika konstnärskap med bredd, variation och hög kvalitet. Det ska vara en bra mix av uttryck, tekniker och material från konstnärer med olika erfarenheter och utgångspunkter. ICE visar åtta utställningar per år i den nya Sparbankshallen. Hallen är en helt unik utställningslokal där sporthallar och utställningsytor finns nära varandra i samma hus. Det gör att konstutställningarna finns mitt i vardagen och ses av väldigt många människor som normalt inte går på utställningar.

Kim DeMåne, “Man-A-saurus, a distinct species year 4017” – Foto: Rejophoto

-För speciella arrangemang har ICE dessutom tillgång till Lilla Galleriet (ca 300m2) och Utställningshallen TUV3 (1800m2) inne på Ifö Center, men fokus ligger just nu på att bygga upp utställningsverksamheten i Sparbankshallen. Den startade i december med stora textila trätryck av Fredrik Lindqvist, sedan visades Malena Olssons scrafitti, en stor samlingsutställning, keramik och installationer av Viktoria Kindstrand och nu pågår Kim DeMånes utställning med skulptur/teckningar och sprayade gatukonstverk. Kommande konstnärer är bla Thale Vangen, Ida Thunström, Susanne DeMåne och Anna Kellerth.

Ifö Center bedriver också ett Artist in Residence. Hur fungerar det och vad ingår?

-Ifö Centers Artist in Residence bjuder varje år in minst en gatukonstnär som får möjlighet att skapa ett större verk i Bromölla. Från i år bjuder Ifö Center dessutom in en konstnär som inte är gatukonstnär. Först ut var Viktoria Kindstrand som arbetade inne på Ifö Center hela mars månad och stipendiet ledde i hennes fall fram till en utställning i Sparbankshallen. Konstnären som får ett arbetsstipendium får en liten summa pengar, boende och vårt stöd i skapandeprocessen. Det kan se lite olika ut beroende på respektive projekt, men för gatukonstnärerna innebär det tex att föreningen ordnar skylift, färg, avspärrningar, assistent etc.

Länk: Ifö centers hemsida

Share