K special: Blod, ben och sten

K special: Blod, ben och sten

Cajsa von Zeipel och Magnus Wallin är två framstående svenska konstnärer som på olika sätt tagit kroppen som utgångspunkt i sitt arbete. Cajsa von Zeipels långsmala skulpturer väcker diskussion kring de värderingar och föreställningar som fästs inte minst vid unga kvinnors kroppar. Wallins filmer med skelett och flådda muskelmannekänger, figurer hämtade ur den medicinska historien, visar på ett mörkt arv av folkhemmets normer kring den “normala” kroppen. Följ med de två konstnärerna på en resa till Rom där de på skilda sätt finner förlagor och inspiration till sin konst – en spaning efter uttryck för makt och mörker, passion och död. Det kommer att bli blod, ben och sten.

Se programmet i SVT Play tom den 14 februari 2018.

Share