SAK:s årsbok 2017: Till konsten – tro, hopp, tvivel och kärlek

 

Sedan 1892 har Sveriges Allmänna Konstförening gett ut böcker. Under åren har man producerat många intressanta och välgjorda konstnärsmonografier och samlingsvolymer om samtida konst.

Årets årsbok heter  “Till konsten – tro, hopp, tvivel och kärlek” och kärnan i boken är 120 konstverk av tjugotvå konstnärer som engagerats för konstlotteriet.  Utöver dessa konstverk presenteras även andra verk av de medverkande konstnärerna för att sätta in utvalda verk i ett något större sammanhang. Varje konstnärskap presenteras också av en skribent.

I förordet skriver intendent Jennie Fahlström att.

“Två bärande tankar har lett fram till årets bok. Den ena handlar om Sveriges Allmänna Konstförenings uppgift att förmedla konst och kunskap om konst till en publik som är spridd över hela landet. Årsboken som har varit en del av SAK sedan 1892, kommer alla medlemmar till del oavsett tur eller otur i konstlotteriet.”

Läs mer om boken.

 

 

 

Share