Mikro-biennal hos konstföreningen ARTiE i Eslöv

 

Under några timmar på fredagskvällen den 8 september kommer den 1:a internationella Venedigbiennalen för mikronationer att äga rum i Eslöv under kulturnatten. Det är konstföreningen ARTiE som bjudit in 7 mikronationer att ställa ut i mikro-paviljonger och det kommer också att hållas mikro-tal så vi gjorde en mikro-intervju om det hela.

 

Kan ni berätta lite kort om konstföreningen ARTiE ?

-Konstföreningen ARTiE är en allmän konstförening som vill verka för att öka utbudet av och intresset för konst i Eslöv. Vi arrangerar popup-utställningar under titeln Eslövs konsthall. Dessutom gör vi andra arrangemang som t ex utställningen i morgon kväll.

För den som inte känner till begreppet mikronation så krävs kanske en kort förklaring:

Begreppet mikronation har funnits sedan 1800-talet. Det uppkom under den period i historien då nationalstaten hade sin storhetstid. En mikronation kunde till exempel vara en liten söderhavsö, där någon excentrisk miljonär utropade sitt eget land eller kungarike. Sedan 1970-talet används det som ett samlingsnamn för alla de fiktiva länder, ofta med utopiska inslag, som skapats runt om i världen. Mikronationen består i många fall av ett litet landområde men i och med internet blev det också vanligt med virtuella mikronationer. Under 1990-talet blev det vanligt med konstnärliga mikronationer. 1992 grundades Kungariket Elgaland-Vargaland (KREV) av de svenska konstnärerna Leif Ellgren and Carl Michael von Hausswolff och 1996 startade Lars Vilks Ladonien.

Varför väljer ni att göra en utställning med mikronationer?

-Det blir ett sätt för oss att förhålla oss till de stora institutionerna på mikronivå och visa att ingenting är omöjligt, ens på en liten ort som Eslöv.

Det är ju en väldigt tillfällig utställning, mer som en happening och bara öppen en kväll. Varför har ni valt det formatet?

-Venedigbiennalen i Venedig pågår nu och vi ser oss som ett komplement till den. Detta är en utomhusutställning på Kanalgatan under Eslövs kulturnatt och vi har inte möjlighet att ordna bevakning av våra utställningar över någon längre tid. Hade vi kunnat det hade vi gärna hållit det öppet längre. För oss är det viktigt att verka på kulturnatten eftersom vi vill öka intresset för konst i Eslöv.

Nationerna bidrar med olika konstverk till mikropaviljongerna. Betyder det att det också rör sig om mikrokonst? Kan du ge exempel på vad som ställs ut under kvällen?

-Det har varit helt upp till de utställande nationerna att bestämma vad som ska ställas ut. Furstendömet Seborga har mer karaktär av informationspaviljong över landet, KREV har ett ljudverk och Aerican empire har skickat teckningar och fotografier som vi skrivit ut. I Uzupis paviljong visas en lerskulptur.

 

Medverkande mikronationer under kvällen:

  • Aerican Empire
  • KREV (Konungarikena Elgaland-Vargaland)
  • Royal Republic of Ladonia
  • Principato di Seborga
  • Uzupio Respublika
  • Republic of Zaqistan
  • Republiken Önneköp

 

Besök mikro-biennalens hemsida.

Share