Intervju med Mia Christersdotter Norman från GIBCA

 

I helgen startade GIBCA (Göteborgs Internationella Konstbiennal). Biennalen som drivs av Röda Sten Kulturförening har under åren fått ett allt större internationellt erkännande på konstscenen och är idag ett av Göteborgs konstlivs främsta fönster mot omvärlden. Vi intervjuade verksamhetschef Mia Christersdotter Norman om den pågående biennalen.

Hur startade det hela? Hur kom man på idén att göra en internationell konstbiennal i Göteborg?

-Göteborgs första internationella konstbiennal initierades 2001 av Göteborgs kulturnämnd, men har sedan 2006 arrangerats av Röda Sten Konsthall. Biennalen initierades efter en genomlysning av konstlivet med syfte att den skulle föra in ett internationellt perspektiv till konstlivet, ge näring, inspiration och utveckling till den lokala konstscenen och även ”sätta Göteborg på kartan”.

GIBCA startade som sagt 2001. Men vad är det som har gjort att biennalen har överlevt under alla dessa år och fortsatt att utvecklas?

-GIBCA har idag en internationell position och är ett av Göteborgs konstlivs främsta fönster mot omvärlden. På en rad områden bekräftas denna bild. Synligheten inom den internationella konstvärlden märks bland annat genom det ökade intresset för att besöka GIBCA. Förra upplagan hade ca 50 000 besök. Det internationella intresset syns inte minst genom den mottagning för presentation av biennalens konstnärer som GIBCA etablerat under Venedigbiennalens öppningsdagar. Under 2015 gästades den av ca 700 gäster från både det svenska och internationella konstlivet.

Röda Sten Konsthall är huvudman för GIBCA, som i sin tur drivs av en ideell kulturförening. Hur fungerar det att driva verksamheten som en ideell förening? Vilka fördelar är det och finns det några nackdelar?

-En positiv aspekt med att vara en fristående organisation är att beslutsvägarna inte är så långa och man kan ta snabba beslut. Verksamheten kan ha flexibilitet och fånga aktuella samhällsfrågor. Röda Sten Kulturförening är dock en professionaliserad verksamhet så den löpande verksamheten sköts helt av anställda. Detta är nödvändigt eftersom våra tre stora verksamheter: Röda Sten Konsthall, Göteborgs Internationella Konstbiennal och ungdomsverksamheten Ung & Skapande är löpande och ganska omfattande.

-En utmaning med att vara en fri aktör är att finansieringen ofta kommer via bidragsansökningar och det kan skapa osäkerhet i relation till finansiering, personal och arbetsgivaransvar för en så stor verksamhet som vår. Vi har dock i huvudsak treåriga verksamhetsstöd eller uppdrag nuförtiden vilket ger en större kontinuitet och förutsägbarhet.

Om en konstförening skulle vilja starta en egen biennal någon annanstans i landet. Vilket skulle vara den viktigaste lärdomen, rådet som du skulle vilja förmedla till dem?

-Jag kan tyvärr inte svara på denna fråga eftersom alla biennaler kräver och utformas utifrån sina egna förutsättningar som jag inte kan säga något om. Det enda är väl att om någon förening har lust och drivkraft att starta en biennal så ska man verkligen göra det. På det viset vi driver GIBCA är det berikande, spännande och utvecklande.

Kan du berätta lite om årets tema som är sekularisering. Det känns som ett tema som verkar gå emot trenden att vi lever i en värld där religionen har allt större betydelse på olika sätt.

-Sekularitet är en av vår tids allra mest centrala frågor.

-Det sekulära samhällets styrka består i att det tillåter olika levnadssätt att samexistera genom friheter och rättigheter som gör att människor kan leva och ha den identitet som de själva väljer. Nav Haq menar dock att sekulariteten är utsatt för påtryckningar och omförhandling, och bland annat spelar högerpopulism och radikala rörelser stor roll. En fråga som är central för Haq är vad som händer med sekularismen i tider av kris?

-Med sina historiska rötter i religionen och sin samtida form i en sekulär tradition är vi övertygade om konstens unika position och dess förmåga att ta sig an denna komplexa tematik.

När öppnar GIBCA för publiken?

-GIBCA öppnar officiellt lördagen 9 september med vernissage på Röda Sten Konsthall. Kl 13 ”klipps bandet” med invigningstal på Röda Sten Konsthall av Ann-Sofie Hermansson, kommunstyrelsens ordförande i Göteborgs kommun. Sedan följer ett fullspäckat program fram till kvällen då vi avrundar med en stor vernissagefest! Den som mot förmodan missar denna dag behöver dock inte oroa sig; GIBCA pågår fram till 19 november.

Redan i förrgår, onsdag 6/9, invigdes GIBCA Extended, biennalens regionala satellitprogram. 2013 introducerade vi detta i och med att det fanns ett stort intresse från regionala aktörer. I år har vi hela 50 aktörer med 60 olika program.

 

Länkar:

Besök GIBCA:s hemsida

 

 

 

 

Liknande inlägg

Share