Konstföreningen i Bromölla firar 70 år

 

Konstföreningen i Bromölla bildades 1947. I år firar man 70 år och söndagen den 8 oktober utökar man sitt program med en föreläsning med Thomas Kjellgren och vernissage med Emma Karp Lundström, konstutlottning samt kaffe med äppelkaka. Vi pratade lite med Linda Thomasson, ordförande i konstföreningen i Bromölla, om jubileet.

 

Kan du berätta lite om konstföreningens verksamhet?

-Vi anordnar tre utställningar per år: i slutet av februari, i början av maj samt i mitten av oktober. Utställningsperioden är 2 veckor/tillfälle. Utställningarna börjar alltid med ett vernissage där vi lottar ut vinster till medlemmarna. Vi brukar även ha konstnären med på vernissagen och den får berätta om sig själv och sin konst. Vinsterna som vi lottar ut till våra medlemmar är konstverk som vi köper in från de utställande konstnärerna. Vi har inte bara lokala konstnärer utan de kan komma långväga ifrån. Vi har t.ex. haft utställare från Göteborg och från olika delar av Skåne, Blekinge och Småland.

Hur kommer ni att uppmärksamma jubileet?

-Vi kommer att uppmärksamma att konstföreningen fyller 70 år genom att bjuda på en föreläsning av Thomas Kjellgren. Föreläsningen är utöver det ordinarie programmet och kommer att ske på vernissagedagen. Vi kommer även att bjuda på kaffe och äppelkaka eftersom konstnären som ska ställa ut hos oss är Emma Karp Lundström och hon är känd för äppeltavlorna i Kivik.

Om man befinner sig i närheten av Bromölla kan man vara med och fira?

-Våra vernissage och utställningar är alltid öppna för allmänheten och så kommer även föreläsningen med Thomas att vara. Thomas kommer att tala om ”Konsten att se på konst” utifrån ett perspektiv som konstnären och pedagogen Paul Klee öppnade: ”Konsten återger inte det synliga – den synliggör”. Den samtida konsten kan ofta kännas oöverblickbar och svår att definiera. Inte minst därför att den består av så många olika uttrycksformer och stilar.

Länk: Konstföreningen i Bromölla på Facebook.

Föreläsningen med Thomas Kjellgren arrangeras med stimulansbidrag från Sveriges Konstföreningar.

 

 

 

Share