Porträtt: Göran Gunér filmskapare

 

Göran Gunér (1943-2016) debuterade 1971 som regissör med kortfilmen Pengar som växer. Debuten skulle följas av en rad filmer och manus. År 1990 kom långfilmen Jag skall bli Sveriges Rembrandt eller dö! och 1997 skrev han manus till Jan Troells film En frusen dröm, en dokumentär om Andréexpeditionen 1897.

Gunér producerade en hel del konstfilmer och konstnärsporträtt under sin livstid. Det var konsthistoriska filmer som spände från medeltiden till modernismen. Förutom långfilmen om Ernst Jospehsson kan man nämna porträtt av konstnärer som Döderhultaren, Bror Hjorth, Helene Schjerfbeck och Sigrid Hjertén.

Året innan sin död utkom filmboxen Min konsthistoria med hela 31 filmer i nyrestaurerat skick av Göran Gunér. Med boxen ville Göran samla sina bästa filmer om konst i en och samma box. Tanken var bland annat att konsten och konstnärernas olika synsätt skulle kunna ses tillsammans och i ett sammanhang, nästan mötas och kunna tala med varandra, åtminstone i betraktarens huvud.

Gunérs filmer har länge varit populära hos konstföreningarna. Så vi är glada att vi haft möjligheten att kunna skaffa ett antal filmboxar, för att kunna ersätta de äldre, något slitna filmerna, och göra det möjligt för konstföreningar att kunna låna filmerna i många år framöver

Läs mer om filmboxen och vilka filmer den innehåller.

 

Länk:

Läs mer om Göran Gunér på Athena films hemsida.

Share