Konst för alla – Konstfrämjandet fyller 70 år

 

Sedan starten 1947 har Konstfrämjandet arbetat i demokratisk anda för att sprida konst under parollen ”Konst för alla”. Med anledning av sitt 70-årsjubileum har man publicerat en läsvärd antologi som dyker ner i arkiven och tar siktet på framtiden.

Det första som slår mig när jag läser boken är loggan. Att dagens stiliserade svart-röda figur är en solros visste jag inte. Niklas Östholm skriver i inledningen om hur de första skrifterna pryddes av en högrest solros. Kanske var det en symbol för det folkliga och det kraftfullt växande som kom att känneteckna Konstfrämjandet. Under åren bytte solrosen skepnad och uttryck tills den fick dagens utseeende. Östholms text visar också att ”nördig” kunskap, som en loggas utveckling eller arkivmaterial som protokoll och små skrifter, kan väckas till liv och skapa en engagerande berättelse. Det är ett intryck som följer mig genom hela boken.

Berättelsen om Konstfrämjandet är mycket en berättelse om folkbildningens framväxt i Sverige. Hur eldsjälar som Felix Larsson reste ut till skogskojorna i Norrbottens glesbygd med boklådor, filmprojektor och små utställningar med grafiska blad. Det var en tid då det fanns ett sug efter bildning och kunskap hos vanliga människor och när det startade studiecirklar i var och varannan by. Idag finns kunskapen, litteraturen, filmerna och bilderna ett musklick borta, men  det verkar som om kunskapstörsten har blivit släckt i detta lättillgängliga överflöd av information. För bildningen står inte lika högt i kurs i dagens samhälle.

Tidigt blev också kampen mot konstnasare och konstskojeriet som florerade på konstmarknaden ett viktigt mål för Konstfrämjandet. Det var därför man började med sin egen grafikutgivning med ambitionen att sprida konst av god kvalité till alla. Istället för reproduktioner av gamla oljemålningar kunde man nu köpa originalgrafik av kända konstnärer till ett bra pris. Ironiskt var det den egna grafikutgivningen som bidrog till Konstfrämjandets fall. På hösten 1992 går Konstfrämjandet i konkurs men symboliskt börjar solrosen redan under våren 1993 att resa sig ur jorden och växa med förnyade krafter.

Vid sekelskiftet tog Konstfrämjandet ännu ett krafttag med att utveckla verksamheten inför framtidens utmaningar. Resultatet blev flera lyckade och uppmärksammade projekt som Kultur i kvarteret och SKISS (Samtidskonstnärer i Samtidssamhället). Man driver idag också bildningsverksamhet i nya former som i Stockholmsskolan, Akademien i Göteborg och Den nya konstutbildningen i Malmö.  Ambitionen är dock densamma sedan starten 1947. En demokratiska tanke att nå ut med konst till en bred publik och nå nya grupper som törstar efter kunskap och bildning.

Läs mer om boken på Konstfrämjandet hemsida.

 

Share