Konsthallens Vänner Kristianstad delar ut stipendium till ung konstnär

 

När Konsthallen i Kristianstad öppnades för 15 år sedan ombildades den allmänna konstföreningen till en vänförening för att stötta konstmuseet och konstlivet i regionen. Vart annat år delar konstföreningen ut ett stipendium till en ung konstnär med anknytning till staden. I år fick David Nilsson (f.1982), utbildad vid Konsthögskolan i Malmö motta stipendiet. Vi fick en intervju med Birgitta Larsson-Lindelöf, sekreterare i föreningen:

 

Kan du berätta om konstföreningens historia?

-Kristianstads Konstförening har en lång historia och bildades redan 1942. I samband med Kristianstads Konsthalls öppnande för 15 år sedan, ombildades konstföreningen till Konsthallens Vänner. Vi är en ideell förening för konstintresserade i Kristianstad med omnejd och stödjer Kristianstads Konsthalls utställningar och programverksamhet.

Konstföreningen delar ut ett stipendium på 10 000 kr till en ung konstnär. Vem fick stipendiet i år?

-Ett konststipendium på 10 000 kr delas ut vartannat år för att stimulera ungt konstnärskaps utveckling, nyskapande och nyfikenhet. Stipendiaten ska ha anknytning till Kristianstad. Stipendiet 2017 gick till David Nilsson, född 1982. David avslutade sitt Magisterprogram i Fri Konst vid Konsthögskolan i Malmö 2013. Motiveringen till stipendiet: ”David utmanar vårt seende med sin konst. Han är i en experimenterande och utforskande fas i sitt konstnärskap där stipendiet kan bli en hjälp till att stärka processen. David har en stark formkänsla med många infallsvinklar. Han har ett intressant sätt att angripa sin idé med en underfundighet när han översätter den från två till tre dimensioner. I flera av sina verk förhåller han sig till naturen och dess inneboende föränderlighet på olika sätt. Det är ett begåvat och mycket starkt, ungt och lovande konstnärskap.”

Vad är föreningens syfte och vilka förmåner har man som medlem?

-Vi har som mål att sprida kännedom och kunskap om nutida konst, konstnärer och tekniker. Vår verksamhet omfattar föreläsningar, cirklar, konstnärsbesök, film mm där medlemmar, gratis eller till subventionerade priser, kan delta. Vårt årliga konstlotteri sker vid årsmötet. Medlemmar har 25 % rabatt på Konsthallens egna utställningskataloger och 50 kronor rabatt vid prenumeration på tidskriften Konstperspektiv.

Kan du berätta lite om de studiecirklar om konst som ni arrangerar under hösten?

-Under oktober månad arrangerar vi, i cirkelform, samtal kring konst med Thomas Kjellgren, förre konsthallschefen, som samtalsledare. Vi har tidigare arrangerat liknande träffar som varit mycket uppskattade av deltagarna. Det är ett roligt och lättsamt sätt att i mindre grupp samtala och få inspiration till en ökad förståelse och kunskap om konst, konstnärer och tekniker.

Vi samarbetar också med Regionmuseet kring filmer om konst. I årets Bional kommer två filmer kring konst att visas. ”Överraska mig konst” och ”Vem var du Axel Ebbe”. I filmen “Överraska mig konst” framgår att Marika Wachtmeisters passion för konst väcktes redan i tonåren. Men livet förde in henne på en helt annan yrkesbana som advokat och inte förrän i vuxen ålder återvände hon till konstvärlden. Jan Troell och Jan Hemmel skildrar i filmen ”Vem var du Axel Ebbe?”, en spännande man och konstnär från förra sekelskiftet.

Läs mer:

Bionalen 2017

Konsthallens Vänner Kristianstad på Facebook

Share