Hur kan utrikesfödda kulturskapares yrkesetablering underlättas?

Den 25:e september arrangerade KRO ett seminarium på Kulturhuset i Stockholm om hur man bättre kan ta tillvara och underlätta för utrikesföddas kulturskapare att komma in på arbetsmarknaden. Seminariet filmades och finns nu tillgängligt på YouTube.

Kultursektorn fortsätter att vara starkt segregerad trots flera insatser sedan mångkulturåret 2006. Flera rapporter genom åren vittnar om svårigheter för utlandsfödda att ta sig in i det svenska kulturlivet. ”Hur kan utrikesfödda kulturskapares yrkesetablering underlättas?” är ett seminarium för att lyfta fram dessa frågor och se på hur vi kan samverka och gemensamt bryta dessa segregerande mönster. Seminariet arrangeras av projektet ”Konsten att delta: bild och form”, Konstnärernas Riksorganisation, KLYS (Konstnärliga och litterära yrkesutövares samarbetsnämnd), Kulturhuset i Stockholm, Svenska Fotografers Förbund, Svenska Tecknare, Illustratörcentrum. Projektet finansieras av Postkodlotteriets Kulturstiftelse.”

DAG OCH TID: Måndag 25 september kl. 14-17, mingel 17-18
PLATS: Foajé 3, Kulturhuset Stadsteatern, Stockholm

PROGRAM
14.00 Välkomnande och inledning
Marika Lagercrantz ordförande i KLYS och Katarina Jönsson Norling ordförande i Konstnärernas Riksorganisation inleder dagen.

14.10 Kollega till kollega
Samtal mellan deltagare, två matchade par berättar om sina erfarenheter från projektet Konsten att delta. Detta i samtal med Antony Merjan och Sahar Burhan koordinatorer i projektet.

14.35 Varför mångfald?
Klara Tomson, utredare på Myndigheten för kulturanalys talar om den nya rapporten ”Varför mångfald?”.

14.50 Samverkan mellan fristadsprogrammet ICORN och Konsten att delta
Karin Hansson, nationell samordnare för ICORN Sverige

15.05 Konsten att mötas
Greta Burman Sveriges konstföreningar presenterar Konsten att mötas – ett konstprojekt med utlandsfödda nyanlända konstnärer.

15.15 Paus

15.30 ”Hur kan regeringen underlätta etablering av nyanlända konstnärer”
Anders Kessling Statssekreterare Arbetsmarknadsdepartementet.

15.40 Kulturdepartementets anförande

15.50 Nyanländ kulturkompetens
Lisa Löfgren Biträdande Marknadsområdeschef på Arbetsförmedlingen

16.05 Konsten att delta, hur går vi vidare i vårt arbete?
​Projektledare Ola Öhlin och Hanna Isaksson, verksamhetsledare Resurscentrum för konst i Norrbotten berättar om den nya nationella fasen i projektet Konsten att delta som startar i oktober 2017.​

16.25 Panelsamtal om samverkan, kunskapsspridning och långsiktighet
Moderator Marika Lagercrantz.
Paneldeltagare: Anders Kessling, Angelica Månsson-Gerde Postkodsstiftelsen, Lisa Löfgren, Ola Öhlin och Kulturdepartementet

 

Share