Nu startar konststafetten i Söderhamns konstförening

 

Efter ett medborgarförslag från Söderhamns konstförening har kulturnämnden fattat beslut om att genomföra en konststafett i kommunen. Anders Norén ordförande i konstföreningen berättar hur en konststafett kan sprida offentlig konst till alla delar i kommunen.

 Vad är en konststafett?

Den offentliga konsten är i dag helt koncentrerad till Söderhamns centrum. Tanken med konststafetten i Söderhamns kommun är att sprida konsten i kommunen och därigenom stärka den lokala kulturen och stimulera det offentliga rummet.

Hur började det hela?

Det började med ett medborgarförslag som godkändes av Kultur- och samhällsservicenämnden 2015. I augusti 2017 beviljades  ansökningar om bidrag till Konststafetten med 75 000 kr från Sparbanksstiftelsen Söderhamn samt 22 000 kr från kommunens Kultur- och samhällsservicenämnd.

När börjar det?

Under 2018 kommer man att starta en provverksamhet i några kommundelar. Arbetet bedrivs tillsammans med respektive hembygdsförening och kommunens kulturenhet och konstutskott.

Vi har under hösten utlyst tävlingar om konstnärlig utsmyckning stegvis i de olika kommundelarna.  I varje kommundel har respektive hembygdsförening eller motsvarande ansvar för att välja ut verk och konstnär i samråd med kommunens konstansvariga, konstutskott och Söderhamns konstförening. 

Kan du berätta om själva tävlingen?

Tävlingen är öppen för alla oavsett formell utbildning och erfarenhet

Verket skall fånga den lokala kulturen 

Konstnären är fri att välja plats för verket i kommundelen

Verket bör vara i material som är hållbart och underhållsfritt eller kräver mycket lite underhåll

 

Söderhamns konstförenings hemsida finna alla regler för tävlingen.

Liknande inlägg

Share